Leden

Jos Bijen
Jan Fiselier
Esther Olde Meule
Robert Brookhuis
Louis Padberg

Taken

  • Het gevraagd en ongevraagd geven van advies over de vereniging.