Leden

Bennie Plegt
Thijs Oude Essink Nijhuis
Edwin Banierink
Marcel Wesselink
Meike Mekenkamp
Judith Löbker
Jesper Hazekamp
Bart Loohuis

Taken

  • Het op verzoek van het bestuur, externen of op eigen initiatief (mede) organiseren van concerten waaraan twee of meer onderdelen van de St. Remigius Harmonie aan deelnemen.
  • Het organiseren van een groot najaarsconcert ten behoeve van een groot publiek. Dit hoeven derhalve niet uitsluitend de donateurs van de muziekvereniging te zijn.
  • Het zoeken van sponsoren om het grote najaarsconcert te realiseren.
  • Uitgangspunt is dat de organisatie van het grote najaarsconcert budgettair neutraal dient te gebeuren.
  • Het organiseren van het midzomerconcert.