Leden

Elk jaar worden er 2 nieuwe leden benoemd op de jaarvergadering.

Taken

  • Het controleren van de financiën van de vereniging.