Leden

Lucy Rijgwaart
Gerard Rijgwaart
Marcel Wesselink
Mia Potijk

Taken

  • Het bezoeken van leden bij ziekte of bij geboorte van een kind.