Geschiedenis

Enkele Jonge Weerseloers waaronder de heren ter Borg, Kolbrink, Mulders en Engbers kregen in 1909 het idee om een Weerselose Harmonie op te richten. De toen 18 jarige Jan ter Borg was de grote animator en werd dirigent. Hij is dat 49 jaar gebleven.
De naam van de Weerselose patroonheilige St. Remigius was in die tijd een logische keuze voor de harmonie. Door een persoonlijke bijdrage en een bescheiden bedrag van de lokale gemeenschap konden instrumenten worden gekocht om een start te maken. Het repeteren gebeurde in het café bij Ter Borg of in een oude schuur.

Bij een jubileum en voornamelijk kerkelijke feesten kwam de Harmonie de muziek verzorgen. Bij het 25 en 30 jarig bestaan werden festivals georganiseerd op de Belt tegenover de R.K. school. De St. Remigius Harmonie bestaat net voor de 2e wereldoorlog uit 25 manlijke leden. Na de oorlog werd de organisatie van de harmonie weer opgepakt. Onder leiding van dirigent Jan ter Borg ging men verder.

Het 50 jarig bestaan werd gevierd met een muziekfestival in de zusterstuin. De harmonie kreeg voor het eerst een uniform en na 50 jaar een andere dirigent. Het duurde nog tot 1963 voor de eerste dames bij de harmonie kwamen. Nadat bij het 60 jarig bestaan het instrumentarium geheel vernieuwd was, is de club nog actiever geworden. De harmonie en drumband bezocht regelmatig een concours. Ook werden er taptoes, concerten Fancy Fairs, de processies naar Kevelaar en de jaarlijkse donateursavond bij van Olffen georganiseerd.

In 2009 is op grootse wijze samen met de Weerselose bevolking het 100jarig bestaan gevierd. De draagkracht voor het bestaan van onze vereniging binnen de Weerselose gemeenschap is groot.
We zijn een vereniging die volop in beweging is. Er is een enthousiaste jeugd die onze toekomst waarborgt. De St Remigius Harmonie is naast deze andere muziekvormen niet meer weg te denken uit ons dorp. Bij de intocht van Sinterklaas, Palmpasen, Koninginnedag, begeleiding naar het paasvuur, carnaval, serenades bij een jubileum of overwinning. Het is niet te vieren zonder begeleiding van onze harmonie.